I disse dager sender vi ut varselbrev per post og e-post til alle kunder berørt av avviklingen.

Fortsette å spare for barnet i Sparesmart?
Er du en av dem som må avslutte barnekontoen hos oss, finnes det muligheter å få de samme gode rentebetingelsene ved å flytte innskuddet i ditt egen navn.

Slik gjør du det:

  1. Åpne en ekstra Høyrentekonto i din egen nettbank og navngi denne med barnets navn eller liknende, slik at du enkelt kan skille den fra andre spareformål.
    I dette tilfellet vil du alene eller sammen med partner/verge/besteforeldre spare for barnet i ditt eget navn, ikke i barnets.

  2. Når dette er gjort, kan du sende oss en melding via «Meldinger» i nettbanken der du bestiller en overføring av midlene fra den opprinnelige barnekontoen til den nye du har opprettet. Oppsparte renter for 2022 vil bli overført til den nye kontoen ved årsskiftet. 

  3. Skal flere disponere kontoen i felleskap (f. eks begge foreldre eller flere verger), må det gis en fullmakt fra den som åpner kontoen til den som skal legges til som disponent. 

    Dette gjør du enkelt i nettbanken ved å sende oss en melding via «Meldinger». Skriv navn og fødselsdato på vedkommende du ønsker å legge til som disponent. Vi gjør oppmerksom på at disponenten må ha et eget kundeforhold i Sparesmart.

 

Overføring av innskuddet til annen bank
Ønsker du å avslutte sparingen for barnet i Sparesmart, kan du og eventuelle andre disponenter av barnekontoen sende hver for seg melding via «Meldinger» i nettbanken der dere bekrefter at kontoen skal avsluttes. Deretter må dere oppgi kontonummeret dere ønsker å overføre midlene til, inkluderte opptjente renter for 2022.

Vi vil deretter avslutte kontoen og utbetale innskuddet inkl. renter til ønsket konto. Minner om at vi ikke utfører betalinger/overføringer til utlandet og kan utbetale pengene kun til kontoer i andre norske banker.

Har du spørsmål vedrørende avviklingen, ta gjerne kontakt med oss på telefon (+47) 915 03850 eller e-post post@sparesmart.no. Vi hjelper deg gjerne!