Sparesmart ble etablert 15. mai 2009 som en del av Eika Kredittbank sin virksomhet. Eika Kredittbank AS er et 100 % eiet datterselskap av Eika Gruppen.

Vårt mål er at du som kunde, skal oppleve at banksparing hos oss er både smart, trygt og enkelt. Dette oppnår vi gjennom effektiv administrasjon av en smal nisje hvor høyrentekonto og nettbank er eneste produkt. I tillegg jobber vi kontinuerlig for å gi deg gode og konkurransedyktige rentebetingelser på sparepengene dine.

Eika Kredittbank AS er et norsk finansforetak underlagt norske tilsynsmyndigheter. Vi er også medlem av Bankenes Sikringsfond og innskudd inntil 2 MNOK er dekket gjennom innskuddsgarantien. Denne gjelder per kundeforhold og dekker innskuddet fra både privatpersoner og bedrifter. Mer informasjon om ordningen finnes på nettsidene til Bankenes Sikringsfond.